Giới thiệu sự kiện chào bán token Harmony (ONE) trên Binance Launchpad

0

Binance vui mừng thông báo dự án tiếp theo trên Binance Launchpad – Harmony (ONE). Sự kiện chào bán token Harmony sẽ diễn ra theo dạng quay xổ số, với sao lưu số dư BNB trong tài khoản người dùng bắt đầu từ 7:00 sáng ngày 20/05/2019

Chúng tôi đã có 2 thay đổi trong luật quay số cho sự kiện chào bán lần này:

Chúng tôi sẽ tính trung bình số BNB trong mỗi tài khoản trong thời gian nắm giữ này. Chúng tôi tính dựa trên trung bình BNB trong tài khoản của bạn vào 7:00 sáng mỗi ngày trong vòng 7 ngày. Một ví dụ về việc tính này được giải thích bên dưới.
Người dùng bây giờ có thể tham gia ký Thoả Thuận Mua Token bất cứ lúc nào cho đến khi kết thúc việc xác nhận vé tham gia.
Hãy đảm bảo rằng bạn theo sát các mốc thời gian dưới đây cẩn thận nếu bạn muốn tham gia sự kiện mua token lần này.

Chi tiết chào bán Token:

+ Thời gian giao dịch tại Launchpad: 13:00 ngày 27/05/2019 đến 15:00 ngày 20/05/2019. Sao lưu số dư BNB trong tài khoản bắt đầu từ 7:00 ngày 20/05/2019.
+ Tên Token: Harmony (ONE)
+ Hard Cap: 5,000,000 USD
+ Tổng lượng Token cung ứng: 12,600,000,000 ONE
+ Tổng lượng Token bán trên Binance Launchpad: 1,575,000,000 ONE (12.5% của tổng lượng cung)
+ Giá bán token công bố: 1 ONE = 0.003175 USD (giá bằng BNB sẽ được quyết định 1 ngày trước khi ngày quay xổ số)
+ Cách thức bán Token: Quay xổ số
+ Số lượng vé số thắng tối đa: 16,666
+ Hạn mức mỗi một vé số thắng: 300 USD (94,488.18 ONE)
+ Đồng tiền giao dịch: BNB
+ Harmony (ONE) sẽ được phát hành trên Binance Chain như một tài sản BEP2.

Thời gian quay số :

+ Từ giờ đến 7:00 ngày 20/05/2019: Người dùng có thể bắt đầu nạp hoặc mua BNB vào tài khoản của mình. Người dùng cũng có thể ký Thoả Thuận Mua Token từ bây giờ.
+ 7:00 ngày 20/05/2019: Số dư BNB của người dùng bắt đầu được sao lưu tại thời điểm này và sẽ tiếp tục được sao lưu vào lúc 7:00 sáng mỗi ngày trong vòng 7 ngày.
+ 7:00 ngày 27/05/2019: Số dư BNB cuối cùng trong tài khoản người dùng được sao lưu để quyết định điều kiện để nhận vé tham gia Launchpad.
+ 13:00 ngày 27/05/2019: Tất cả người dùng đủ điều kiện tham gia có thể vào nhận vé tham gia Launchpad trong vòng 24h. Người dùng cũng có thể ký Thoả Thuận Mua Token trong thời gian này.
+ 13:00 ngày 28/05/2019: Việc nhận vé kết thúc và chương trình quay số bắt đầu.
+ 15:00 ngày 28/05/2019: Các vé số chiến thắng sẽ được công bố và số lượng BNB tương ứng sẽ được trừ khỏi tài khoản của những người dùng có vé số chiến thắng. Hãy đảm bảo rằng bạn có đủ số BNB trong tài khoản của mình để trừ đi trong vòng 24 giờ nếu bạn có vé số chiến thắng.

Cách tính trung bình số BNB nắm giữ

Một ví dụ về cách tính trung bình số BNB nắm giữ cho mỗi người dùng ở dưới đây:

Hạn mức vé số

Người dùng có thể nhận được tối đa 5 vé dựa trên trung bình số lượng BNB nắm giữ được sao chụp vào 7:00 sáng mỗi ngày trong vòng 7 ngày (gọi là X như bên dưới), cho đến ngày quay số. Ví dụ, 50 ≤ X < 200 nghĩa là số BNB trung bình trong tài khoản của bạn trong suốt 7 ngày được giữ ở mức bằng hoặc trên 50 BNB nhưng không vượt quá 200 BNB.

Dự án Harmony:

Website: https://harmony.one

Whitepaper: Harmony Protocol

Telegram: https://t.me/harmony_one

Chú ý: Người dùng cần hoàn thành xác thực thông tin tài khoản để có quyền lợi để tham gia vào chương trình bán token lần này.

* Người dùng ở những quốc gia sau sẽ không được tham gia chương trình bán token này trên Binance Launchpad: Albania, Belarus, Bosnia, Burma, Central African Republic, Democratic Republic of Congo, Democratic People’s Republic of Korea, Cote D’Ivoire, Croatia, Cuba, Herzegovina, Iran, Iraq, Kosovo, Lebanon, Liberia, Libya, Macedonia, Moldova,Serbia, Somalia, Sudan, South Sudan, Syria, Venezuela, Yemen, Zimbabwe, Afghanistan, Burundi, Canada, Cambodia, Ethiopia, Guinea-Bissau, Guinea, Kyrgystan, Laos, Malawi, Malaysia, Mali, Mozambique, Myanmar (Burma), New Zealand, Sri Lanka, Tanzania, Thailand, Timor-Leste, Trinidad & Tobago, Tunisia, Turkmenistan, Uganda, United States of America (USA), Uzbekistan.

Cảnh báo rủi ro : Đầu tư tiền mã hoá khó tránh khỏi rủi ro cao trong thị trường. Hãy thực sự thận trọng với khoản đầu tư của mình. Binance sẽ luôn làm tốt nhất để chọn ra những đồng tiền mã hoá tiêu chuẩn, chất lượng, nhưng sẽ không thể chịu trách nhiệm cho những thua lỗ trong việc đầu tư của bạn.

Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!

Đội ngũ Binance

17/05/2019