Giới thiệu dự án

Kava là một nền tảng DeFi chuỗi chéo cung cấp các khoản vay có thể được thế chấp và các stablecoins tới người dùng của các tài sản mã hoá phổ biến như (BTC, XRP, BNB, ATOM…). Kava được hỗ trợ bởi hơn 100 tổ chức kinh doanh trên toàn cầu, bao gồm cả những quỹ đầu tư tài sản mã hoá và các dự án lớn như Ripple hay Cosmos. Nền tảng này mang tới 2 token: KAVA, một token quản trị và nắm giữ, đảm bảo cho an toàn mạng lưới và bình chọn trên các giá trị chủ chốt; và USDX, một stablecoin thuật toán duy trì được bảo chứng bởi tài sản mã hoá bảo đảm

Các tính năng và đặc điểm chính

Đa dạng các khoản vay: Nền tảng Kava hỗ trợ cho vay với các tài sản mã hoá như BTC, XRP, BNB, và ATOM.

Cho vay không cần đối tác: Nền tảng Kava cho phép người dùng “tự phát hành” các khoản vay, tạo ra USDX mới dựa trên tài sản bảo đảm đã nạp vào và huỷ USDX khi người dùng đóng các khoản nợ của mình.

Stablecoin thuật toán duy trì: Sử dụng việc dự báo giá, Kava tự động đấu giá các khoản nợ bảo đảm “đang rủi ro” đã rơi xuống dưới mức yêu cầu để có thể duy trì được giá ổn định của USDX với USD.

Quản trị khuyến khích kinh tế: Người dùng nắm giữ token KAVA nhận được phần thưởng block và phí trả bởi người dùng nhưng rủi ro biến động và chỉ thực hiện như phương án cuối cùng của người cho vay nếu hệ thống không được duy trì đúng chuẩn.

KAVA Token Sale và Economics

Phân bổ token

Phân bổ token

Nguồn Binance.com