Sacombank thoái sạch vốn tại công ty từng liên quan ông Trầm Bê

0

Hai ngày sau khi ông Trầm Bê – nguyên thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín bị bắt, ngân hàng này đã công bố rút toàn bộ vốn cổ phần tại một công ty từng liên quan ông Trầm Bê.

Cuối ngày 3-8, bà Nguyễn Đức Thạch Diễm,Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín (Sacombank), cho biết ngày 28-7, Sacombank đã bán toàn bộ 11,2 triệu cổ phiếu, tương đương 12,9% vốn điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng dựng Bình Chánh (BCCI – mã chứng khoán BCI) và Sacombank không còn là cổ đông của công ty này.

BCCI là một công ty mà cách đây 18 năm ông Trầm Bê từng là thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT). Đến tháng 8-2016, ông Trầm Bê mới thôi thành viên HĐQT BCCI

Ông Trầm Bê bị bắt ảnh hưởng không đáng kể hoạt động Sacombank
Ông Trầm Bê bị bắt ảnh hưởng không đáng kể hoạt động Sacombank

Cũng trong ngày 3-8, Sacombank công bố thay đổi hàng loạt nhân sự cấp cao của các công ty con gồm Sacombank Lào, Sacombank Campuchia và Công ty kiều hối Sacombank (Sacombank-SBR).

Theo đó, Sacombank miễn nhiệm các thành viên HĐQT của Sacombank Lào gồm các ông Nguyễn Gia Định , Nguyễn Ngọc Tuấn, See Chin Thye, Trần Quang Khang và ông Phạm Quang Phú thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc.

Đồng thời, Sacombank cũng công HĐQT Sacombank Lào mới nhiệm kỳ 2017 – 2019 bao gồm các ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Trịnh Văn Tỷ, Nguyễn Thúc Vinh, riêng ông Phạm Quang Phú được bổ nhiệm làm thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Sacombank Lào và Bà Oulayphoen Songeun làm thành viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc.

Tại Campuchia, Sacombank cũng miễn nhiệm rồi bổ nhiệm HĐQT mới của Sacombank Campuchia (giai đoạn 2017-2021). Theo đó, ông Trịnh Văn Tỷ làm chủ tịch HĐQT, ông Nguyễn Nhị Thanh làm thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Sacombank Campuchia. Các thành viên HĐQT còn lại gồm ông Dương Thế Nhựt Xuân, ông Nguyễn Thúc Vinh, ông Chhuon Chhen (mới), ông Nguyễn Văn Minh.

Trong một quyết định khác, Sacombank quyết định cho ông Lê Minh Tâm thôi làm chủ tịch Công ty TNHH MTV Kiều hối ngân hàng Sacombank, đồng thời bổ nhiệm ông Tâm làm Tổng giám đốc công ty này từ ngày 3/8.

Ông Phan Quốc Huỳnh được điều chuyển từ công ty chứng khoán Sacombank (SBS) sang làm Phó Tổng giám đốc Sacombank cuối tháng 7, nay được giao thêm nhiệm vụ chủ tịch công ty kiều hối của Sacombank từ ngày 3-8.

Trước khi có các quyết định liên quan nhân sự ở các công ty con, Sacombank đã có hàng loạt các quyết định thay đổi nhân sự ở ngân hàng mẹ, trong đó có việc miễn nhiệm một loạt các phó tổng giám đốc từng là lãnh đạo cấp cao của Ngân hàng Phương Nam.

Ngoài ra, Sacombank cũng phân công ông Hà Văn Trung – Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính làm người phát ngôn cho ngân hàng. Trước đây ông Phan Huy Khang – nguyên Tổng giám đốc Sacombank là người phụ trách nhiệm vụ này.
Thy Thơ (nld.com.vn)