Vietjet sẽ thông qua việc chia cổ tức tại ĐHCĐ thay vì xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

0

Ông Lưu Đức Khánh cho biết, tại thời điểm 31/12/2016 lợi nhuận chưa phân phối của Vietjet đạt gần 1.500 tỷ đồng. Trong tháng 3, Vietjet sẽ thu về gần 1.900 tỷ thặng dư vốn cổ phần, do đó nguồn vốn của công ty còn thặng dư khá lớn.

Ngày 14/3/2017, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) nhận được công văn của công ty cổ phần Hàng không Vietjet ( VJC ) về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, về việc sửa đổi Điều lệ Công ty và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu để tăng vốn điều lệ. Ngày chốt danh sách cổ đông là ngày 24/3/2017. Tuy nhiên, Vietjet đã gửi công văn tới VSD thông báo không tiếp tục thực hiện chốt danh sách lấy ý kiến cổ đông bằn văn bản mà sẽ thông qua những nội dung này tại ĐHCĐ. Chúng tôi đã liên hệ với ông Lưu Đức Khánh, Giám đốc điều hành của Vietjet về vấn đề này.

PV: Thưa ông, tại sao HĐQT Vietjet lại không tiếp tục thực hiện phương án xin ý kiến cổ đông bằng văn bản?

Ông Lưu Đức Khánh: Chúng tôi có kế hoạch chốt danh sách lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và thông báo tới VSD vào ngày 14/3. Nội dung xin ý kiến sửa đổi Điều lệ Công ty và chia cổ tức bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ. Tuy nhiên, Hội đồng quản trị Vietjet nhận thấy thời điểm đại hội cổ đông đang đến gần trong tháng 4 nên các nội dung trên sẽ được cổ đông thông qua ngay tại đại hội thay vì xin ý kiến bằng văn bản.

Do đó, Vietjet đã gửi công văn tới VSD thông báo không tiếp tục thực hiện chốt danh sách lấy ý kiến cổ đông bằn văn bản mà sẽ thông qua những nội dung này tại ĐHCĐ

Nội dung thông qua tại cổ đông tại ĐHCĐ có gì thay đổi so với phương án ban đầu không thưa ông?

Các nội dung tại đại hội sẽ bao gồm sửa đổi điều lệ công ty, phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu, phương án trả cổ tức sẽ bằng tiền và cổ phiếu và các nội dung khác.

Các năm trước Vietjet luôn duy trì mức cổ tức rất cao, còn năm nay cổ phiếu đã lên sàn, nhà đầu tư có thể chờ đợi gì?

Tại thời điểm 31/12/2016 lợi nhuận chưa phân phối của Vietjet đạt gần 1.500 tỷ đồng. Trong tháng 3, Vietjet sẽ thu về gần 1.900 tỷ thặng dư vốn cổ phần, do đó nguồn vốn của Vietjet còn thặng dư khá lớn. Năm 2016 Vietjet đã tạm ứng cổ tức 25% cho cổ đông, dự kiến sẽ chia thưởng cổ phiếu và trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông. Công ty tiếp tục duy trì chính sách chia cổ tức hàng năm cho cổ đông với tỉ lệ cao và liên tục.

Năm 2017 Vietjet đặt mục tiêu tăng trưởng ra sao thưa ông? Diễn biến giá xăng dầu giảm gần đây sẽ ảnh hưởng thế nào tới lợi nhuận của công ty?

Năm 2017 Vietjet dự kiến đặt mục tiêu đạt doanh thu hơn 42.000 tỷ đồng, lợi nhuận 3.395 tỷ đồng . Chúng tôi xây dựng kế hoạch với dự báo giá dầu 70 USD/thùng. Hiện tại giá dầu dưới 60 USD/thùng và trong các phiên giao dịch gần đây đang có xu hướng giảm nhẹ nên có cơ sở để tin rằng chi phí xăng dầu khó gây áp lực ảnh hưởng tới tăng trưởng lợi nhuận của công ty.

Xin cảm ơn những chia sẻ của ông!
Theo Tùng Lâm
Trí thức trẻ